Nasjonalt kompetansesenter for helse- og velferdsteknologi

Et sted hvor det offentlige møter det private, leverandører møter kunder og kunnskap møter marked.

Rune Syversen
Co founder av Crayon Group og
styreleder i Rjukan Digital Arena
"Det er fortsatt store urealiserte gevinster for økt livskvalitet og en mer effektiv helse og omsorgstjeneste gjennom økt digitalisering. Ved å kombinere investeringer og teknologi fra globalt ledende teknologiselskaper som Microsoft og Samsung med lokal kompetanse tar vi et viktig skritt for verdiskapning og forbedring av livskvalitet for tjenestemottakere i hele Norge."